ข่าวสาร
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาสาร

เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของนายนกเทศมนตรีตำบลนาสารและสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่1และเขตเลือกตั้งที่2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 284 คน