ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ออกไปตามระยะเวลาดังนี้

1. การแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือนมิถุนายน 2564
2.การชำระภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2564
3.การผ่อนชำระภาษี
งวดที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2564
งวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2564
งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม 2564
4.การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภายในเดือนกันยายน 2564

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลนาสาร โทร 075-7632265 , 080-8001139 หรือ 095-4121826

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 137 คน