ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19
  รายละเอียด :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จึงมีคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19สำหรับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 134 คน