ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 91 คน