ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเทศบาลตำเนินการตามโครงการ
  รายละเอียด :

 เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดประโยชน์  ประสิทธิภาพต่อเทศบาลตำบลนาสาร และเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีในเขตตำบลนาสาร จึงแต่งตั้งพนักงานเทศบาลออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565  ตามรายชื่อดังกล่าว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน