ข่าวสาร
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลนาสาร
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การออกสำรวจ  

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภรษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศ การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย  

จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าของ/ผู้ครอบครองป้าย ในเขตเทศบาลตำบลนาสาร โปรดให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  ป้าย แกเจ้าพนักงานสำรวจ 

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ 085-5946259  หรือ 082-8001139  หรือ ไลน์ไอดี  jatkeap

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน