ข่าวสาร
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ
  รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาสาร

การลงพื้นที่สำรวจป้ายและสถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2565

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาสาร ดำเนินการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาสาร เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีสามารถชำระภาษี ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

เทศบาลตำบลนาสาร ขอความอนุเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ อำนวยสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ลงสำรวจ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน