ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลได้ประเมินสมรรถนะผู้สมัครเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลนาสารไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บัดนี้เทศบาลตำบลนาสารได้ทำการทดสอบสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการทดสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน