ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร
  รายละเอียด :

 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน