ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 เม.ย. 2565
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
28 เม.ย. 2565
3 รายงานผลการเข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 เม.ย. 2565
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 เม.ย. 2565
5 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารธสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์ (COVIC Free Setting) สำหรับ การจัดกิจกรรมกลุ่มในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 เม.ย. 2565
6 กฏกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 เม.ย. 2565
7 ฉีดวัคซีนโควิคก่อนเทศกาลสงกรานต์ สร้างภูมิให้ทันต้อนรับลูกหลานกลับบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 เม.ย. 2565
8 ขอความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 มี.ค. 2565
9 ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดทำการสำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
84
23 ก.พ. 2565
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49