ประกาศจากเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาล เรื่องผลการจัดเก็บ ประจำปีงบประมาณ 2564 และปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 มิ.ย. 2565
2 ขอเชิญชวนร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 มิ.ย. 2565
3 รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาสาร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 เม.ย. 2565
4 รายงานการประุมประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 เม.ย. 2565
5 ประกาศ เทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
39
27 เม.ย. 2565
6 ประกาศ เทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 เม.ย. 2565
7 ประกาศ เทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 เม.ย. 2565
8 ประกาศ เทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 เม.ย. 2565
9 แผนพัฒนาบุคลลากรเทศบาลตำบลนาสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 เม.ย. 2565
10 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาสาร (Integrity and Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
26 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15