หนังสือแจ้งเวียนภายในองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 เม.ย. 2565
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 เม.ย. 2565
3 ita 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
30 มี.ค. 2564
4 มาตรการและข้อเสนอแนะส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
30 มี.ค. 2564
5 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลนาสาร ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
29 มี.ค. 2564
6 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
18 มี.ค. 2564
7 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1