หนังสือแจ้งเวียนภายในองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ita 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
30 มี.ค. 2564
2 มาตรการและข้อเสนอแนะส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
30 มี.ค. 2564
3 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลนาสาร ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
29 มี.ค. 2564
4 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
18 มี.ค. 2564
5 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1